• darkblurbg

De kliniek zal deze gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen. De gegevens zullen noch geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Op verzoek worden alle persoonsgegevens vernietigd.